Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Boven

Hoe voorzichtig ben jij met privacygevoelige informatie op werk?

Hoe voorzichtig ben jij met privacygevoelige informatie op werk?
Redactie

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten sinds 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is er voor twee doelen: de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. Maar wat weet jij drie jaar later eigenlijk nog van de AVG? Heb je voldoende kennis over de regels en leef jij ze werkelijk wel na? In hoeverre worden werkgevers vertrouwd met persoonsgegevens? VPNdiensten.nl voerde onderzoek uit onder 1.028 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. 

Hoe veilig is privacygevoelige informatie?

Het is zeer belangrijk dat werknemers zowel op persoonlijk- als bedrijfsniveau vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet altijd het geval is. Het blijkt dat maar liefst 48 procent weleens privacygevoelige informatie met anderen delen. 

Hebben werknemers voldoende kennis over de AVG?

Het is belangrijk dat werknemers goed op de hoogte zijn van de AVG-wetgeving, wat inhoudt dat ze goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten. Werknemers die bewust zijn en begrijpen wat de wetgeving inhoudt, kunnen beter worden beschermd tegen misbruik van hun persoonlijke informatie. Hoewel veel werkenden in Nederland niet voldoende kennis hebben over de AVG, is er een groep die wel behoefte heeft aan extra voorlichting. Onderzoek wijst uit dat maar liefst de helft van de respondenten tot 30 jaar onvoldoende kennis heeft over de wet. Slechts een derde van hen wil meer over AVG leren.

Organisaties zijn wettelijk verplicht om de AVG na te leven en te respecteren. Toch wordt er door een deel van de Nederlanders getwijfeld aan de effectiviteit waarmee de AVG uitgevoerd wordt. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst een kwart van de werkende Nederlanders denkt dat de organisatie waarvoor hij of zij werkt niet volledig AVG-proof is. Vooral jonge werknemers wantrouwen het AVG-beleid van hun werkgever. 

Zo zat het ook alweer: dit is de nieuwe privacywet

Vertrouwen in dataveiligheid

Werkende Nederlanders kunnen erop vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens, zoals hun adres, telefoonnummer en financiële informatie als bankrekeningnummer, met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden. Daarnaast staan de privacywetten erop dat organisaties ervoor zorgen dat alleen relevante informatie wordt verzameld. Deze informatie moet ook op een veilige manier bewaard worden. Maar toch blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen hier zo stellig over is. Maar liefst 14 procent van de ondervraagden denkt dat zijn of haar privégegevens niet veilig zijn op het werk. Opvallend genoeg zijn Zuid-Hollanders het meest sceptisch over hoe hun werkgever hun persoonsgegevens beschermt. 

Hoogopgeleide mannen passen veilig databeheer het meest toe

Niet alleen werkgevers zijn verantwoordelijk voor gegevensbescherming: ook werknemers spelen hierin een essentiële rol. Als werknemers niet proactief hun best doen om persoonlijke gegevens te beveiligen en op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming, hebben hackers een makkelijkere kans om binnen te komen. Uit onderzoek blijkt dat ondanks het feit dat er meer dan ooit aandacht wordt besteed aan online security, lang niet iedereen bedrijfs- en/of persoonsgevoelige informatie in een veilige omgeving bewaart. Het lijkt erop dat hoogopgeleide mannen het belang van fatsoenlijk databeheer inzien; onderzoek toont aan dat die groep een veel sterkere neiging heeft om gegevens veilig op te slaan dan lagere opgeleide mannen. 

Bescherming tegen cybercrime en wat je zelf kan doen

Hoe groot is het gevaar van cybercriminaliteit voor bedrijven en particulieren?  Cybercrime statistieken zijn gewoon bekend. Sterker nog: de overheid doet er regelmatig onderzoek naar. De meest recente cijfers (van 2019) laten zien dat bijna 13 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer is geweest van cybercrime delicten. De meest voorkomende vormen zijn hacken, koopfraude (zoals online oplichting) en cyberpesten. De meeste meldingen gaan over hacken. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een enquête onder 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder. Bij maar liefst 5,5% van de gevallen werd hacken als het grootste probleem genoemd. Gevolgd door koop- en verkoopfraude.

Jezelf beter beschermen tegen hackpogingen? Een VPN biedt uitkomst. Door het gebruik van een VPN kun je al je internetactiviteiten anoniem houden. Wanneer je surft zonder de bescherming van een VPN, dan stuur je informatie, zoals jouw IP-adres, mee. Door het gebruik van een VPN kunnen je gegevens versleuteld worden verzonden door middel van een privé verbinding. Hierdoor kunnen anderen niet meekijken wat er op jouw netwerk staat en voorkom je dat persoonlijke informatie lekt. 

Het is belangrijk om veilig te internetten, dus als je openbare netwerken, zoals gratis hotspots in restaurants of bij het vliegveld gebruikt, dan is het absoluut noodzakelijk om een VPN te gebruiken aangezien deze openbare verbinding gegevens onversleuteld verstuurt waardoor iedereen toegang tot je gegevens kan krijgen.